Management

Manualul GOWER de Management de Proiect R. Turner, S. Simister – Ramona Păun

 

            Manualul GOWER, redactat într-o manieră enciclopedică, surprinde în cele 762 de pagini elementele cheie care definesc structura, dar mai ales esența înțelegerii procesului de management de proiect.

            Util atât cursurilor relevante dar și celor interesați de domeniul managementului de proiect, manualul te introduce în sfera definițiilor și a informațiilor referitoare la planificarea unui proiect dar și la obținerea resurselor umane și financiare. Ceea ce a condus la o dependență de utilizare a managementului de proiect și la o schimbare radicală a mediului de muncă, spun autorii manualului, este, în primul rând, complexitatea mediului de afaceri, iar în al doilea rând folosirea echipelor de lucru multi-interdisciplinare la un nivel global. Schimbările, pe care evoluția globală le provoacă, se traduc prin inițierea diverselor proiecte complexe care au pus bazele unui management de proiecte diversificat și în același timp complicat.

            Încă de la începutul primei părți a manualului, sunt prezentate principalele avantaje ale utilizării managamentului de proiect: îmbunătățire și control. Pe de o partea, acestea contribuie la controlul și gestionarea corectă a resurselor, ajută la stabilirea/îmbunătățirea relațiilor dintre prestatatorul de servicii și beneficiarul acestora și, pe de altă parte ajută la creșterea calității serviciilor și produselor, implicit al profitului. Dar, importanța managementului de proiect nu poate fi înțeleasă, spun autorii, dacă nu este explicat pentru început conceptul de „proiect”. Potrivit Manualului GOWER, proiectul este „un demers unic, inedit și temporar, pus în practică pentru realizarea unui nou obiectiv de dezvoltare”. Cu alte cuvinte, proiectul este realmente o metodă prin care o simplă idee devine o acțiune, marcând diversele etape ale procesului.

Însă managementul de proiect este structurat în mai multe părți, principala care îl definește fiind formată din scopuri și obiective bine formulate și clar definite. Astfel, în linii mari, manualul face referire la modul în care proiectele au rolul de a atinge obiective de dezvoltare prin construirea unei strategii specifice. Inițierea strategiei, este urmată de gestionarea programelor. Prin urmare, managementul de proiect este „modalitatea de coordonare a mai multor proiecte din cadrul unui portofoliu prin care se stabilește ordinea de prioritate în care se împart resursele între proiecte”. După ce s-au stabilit prioritățile în care resursele sunt distribuite, urmează partea de gestionare a proiectelor. Mai precis, urmează partea de verificare și reducere a gradului considerabil de risc și incertitudine de la care pornesc proiectele. Ca într-un final, partea de succes și strategie să fie corect formulată și realizată.

            Manualul GOWER creionează caracteristicile proiectelor pe o scară. Astfel, principala treaptă de la care se pornește realizarea acestora este unicitatea. Practic, un proiect ia naștere dintr-o idee nouă și aduce răspuns unei problematici într-un anumit context. Însă, un nou proiect include noi riscuri și incertitudini. În acest sens, scopurile și obiectivele trebuie să fie clar definite și formulate. Acestea necesită un grad ridicat de realism. Cu alte cuvinte, este necesar ca scopurile și obiectivele unui proiect să poată fi realizabile și neapărat să fie în concordanță cu disponibilitatea resurselor distribuite acestuia. Un alt element necesar realizării unui proiect este definit de caracterul colectiv. În acest sens, proiectele sunt rezultatele muncii unei echipe. Efortul unui colectiv de oameni, respectiv resursele umane, contribuie la construirea și finalizarea unui proiect, dar și la atingerea obiectivelor propuse. Un proiect nu poate fi realizat doar în baza unor resurse umane, ceea ce contribuie la crearea unei dependențe de resursele financiare. Resursele financiare provin din partea finanțatorilor sau a beneficiarilor. Practic, autorii manualului spun că, există mai multe persoane interesate de realizarea proiectului, însă finanțatorul principal al proiectului furnizează resursele financiare către managerii proiectului. Acești finanțatori pot fi chiar beneficiarii, însă nu este obligatoriu. Dacă managerul de proiect a stabilit: ideea proiectului, riscurile și incertitudinile, scopurile și obiectivele, echipa de lucru și deține resursele financiare, următorul pas este să delimiteze timpul și spațiul în care proiectul va derula. Riscurile temporale și spațiale contribuie la crearea unor situații mai puțin confortabile pentru echipa de proiect și beneficiarul acestuia, dacă deadline-urile nu sunt respectate întocmai.

            Un alt punct esențial al manualului este atins de prezentarea clasificării proiectelor. În funcție de scopurile și obiectivele acestora, ele pot fi: proiecte de antreprenoriat, de marketing, de cercetare (sociale, culturale, economice, artistice, etc.), proiecte mici, medii și mari, în funcție de termenele acestora, cerințele tehnologice și colaborarea cu resursele umane (full-time, part-time).

            Consider că partea interesantă a manualului, este reprezentată de descrierea categoriilor de persoane menite să participe la construirea unui proiect. Cu alte cuvinte, cei care iau parte la derularea unui proiect sunt în primul rând designerul de proiect, managerul de proiect, echipa de proiect, beneficiarii proiectului, sponsorii și finanțatorii, promotorii, entitățile interne sau externe care dețin anumite interese cu privire la proiect. Designerul proiectului, fie că este o persoană fizică sau juridică, potrivit autorilor, este ”creierul proiectului”, cel care îl concepe, inițiatorul acestuia. Managerul de proiect, este acea persoană care se asigură de calitatea derulării proiectului, de termenul acestuia și nu în ultimul rând el poate fi în același timp chiar designerul proiectului. El trebuie să planifice proiectul, să-l organizeze, coordonez și controleze într-o manieră profesionistă, astfel încât restul echipei să fie ușor integrată, iar gradul de comunicare dintre aceștia să nu se diminueze până la finalul proiectului. Membrii echipei de proiect, sunt motoarele proiectului. Ei sunt selectați în funcție de experiența profesională și conform sarcinilor cerute de proiect. Trebuie să îndeplinească caracteristicile unei munci în echipă, să fie inovativi și buni în arta comunicării, arta responsabilității dominând întregul profil al membrilor echipei. Beneficiarii proiectului sunt cei care vor profita de rezultatele proiectului, cei care se vor bucura într-un mod direct sau indirect. Beneficiarii pot fi persoane fizice sau juridice, organizații guvernamentale sau neguvernamentale. Pentru ca un proiect să poată fi realizat, resursele financiare sunt indispensabile. Acestea pot fi oferite de către sponsorii sau finanțatorii unui proiect. Fie că este vorba despre instituții naționale, internaționale sau persoane fizice, acestea se asigură de o bună derulare a proiectului prin oferirea unei sume de bani care dă viață și menține proiectul până la bun sfârșit. Promotorii unui proiect vând imaginea pozitivă a acestuia. Se ocupă de menținerea impactului pozitiv mai ales la un nivel social și se asigură că atât beneficiarii direcți cât și cei indirecți vor fi mulțumiți de întregul proiect. Atunci când un proiect este pe cale să fie început și mai apoi finalizat, un anumit număr de oameni își manifestă interesul într-un mod cât se poate de vizibil sau mai puțin vizibil față de acesta. Astfel, este vorba despre persoane care urmăresc să câștige în urma realizării proiectului sau să piardă în cazul nerealizării acestuia. Poate fi alcătuită din angajații care realizează proiectul sau organisme de inters social și/sau guvernamental.

            Importanța managementului de proiect este dată de necesitatea realizării anumitor tipuri de proiecte. Și, tot mai des, necesitatea realizării de proiecte este vizibilă. Atât organizațiile nonguvernamentale dar și corpul guvernamental au început derularea unor proiecte cu un impact micro/macro social.

Manualul GOWER este mai mult decât o carte care însumează o serie de teorii. Este un ”ghid” al managementului de proiect care te poartă în tainele succesului și eșecului. Prin prezentarea detaliată a etapelor de consolidare a unui proiect, autorii ne arată că managementul de proiect nu este o activitate, ci este o artă. O artă pe care doar persoanele creative și responsabile o pot expune într-o lumină bună.

 

Ramona Păun

Advertisements
Standard